تشکیلات جدید کانون/ چهار منصب دارای مدیر شدند

درخواست حذف این مطلب


صبح دیروز طی احکامی از سوی دبیر کانون، چهار منصب تعریف شده در اساسنامه صاحب مدیر شدند.


طبق این احکام، سرکار خانم راضیه همتی به سِمت «نایب دبیری» و یا قائم مقام کانون، جناب آقای احمد قدیری به سِمت «مدیریت آموزش»، سرکار خانم زهرا غلامی به سِمت «مدیریت روابط عمومی و رسانه» و سرکار خانم سعیده پیرهادی به سِمت «سفیر کانون در خوابگاه کوثر» منصوب گردیدند. گفتنی است آقایان فرهمند و گور در جلسه آینده شورا منصب های خود را خواهند شناخت.