اسامی افراد شورای موقت اعلام شد

درخواست حذف این مطلب

پس از انحلال شورای مرکزی، هیئت موسس کانون نجوم افراد جدیدی را در سمت عضو «شورای موقت» منصوب کرد. اسامی افراد شورای موقت به شرح زیر می باشد:


جناب آقای احمد قدیری، دانشجوی پرستاری 94

جناب آقای مسعود فرهمند، دانشجوی فوریت 94

جناب آقای علیرضا گور ، دانشجوی پرستاری 94

سرکار خانم راضیه همتی، دانشجوی بهداشت عمومی 91

سرکار خانم زهرا غلامی، دانشجوی اتاق عمل 94

سرکار خانم سعیده پیرهادی، دانشجوی اتاق عمل 94


بدین ترتیب شش عضو نامبرده به همراه دبیر کانون شورای هفت نفره ی موقت را تا انتخابات اردیبهشت 96 تشکیل می دهند. از وظایف شورای جدید برگزاری برنامه های باقیمانده سال جاری و تنظیم برنامه سال 96 به همراه تعیین اعتبار مورد نیاز برای آن می باشد.