کانون نجوم شب یلدا میزبان ک ن بی س رست می شود؟

درخواست حذف این مطلب

به گزارش وبلاگ باشگاه آسمان شب، کانون نجوم به دنبال آن است که بتواند با همکاری کانون خیریه ریحانه النبی یک برنامه رصدی را در بلندترین شب سال یعنی شب یلدا ویژه ک ن بی س رست شهر قم برگزار نماید.


چهارمین برنامه ی کانون نجوم علوم پزشکی قم(باشگاه آسمان شب) رنگ و بوی خیریه به خود گرفته است. باشگاه قصد دارد تا با همکاری نهاد نمایندگی ی، کانون خیریه ریحانة النبی و نشریه در حاشیه این برنامه ی خیریه را برگزار نماید. از سایر تشکل ها و کانونها برای حمایت و مشارکت در این برنامه باشکوه رسما دعوت به همکاری خواهد شد.